Skift fra el-varme til varmepumpe og spar over 65% af din varmeregning.

Følgende fordele gør sig ligeledes gældende ved installeringen af en varmepumpe;

  • Eftersom en varmepumpe giver en effektiv økonomisk besparelse er investeringen hurtigt tjent ind, ligesom en varmepumpe endvidere er meget billig i drift
  • Hurtig fordeling af varme i hjemmet, på arbejdspladsen eller i institutionen
  • Blæsefunktionen sørger ligeledes for en jævn og hurtigere fordeling af varmen fra andre varmekilder, som for eksempel en brændeovn
  • Elegant og enkelt design
  • Med A/C-funktionen er du i ligeså høj grad sikret et behageligt indeklima om sommeren som om vinteren
  • Det indbyggede filter sørger for at holde indeklimaet optimalt og fri for støv og pollen
  • Miljøhensyn

Valget af den rette varmepumpe

Har man taget beslutningen om at anskaffe sig en varmepumpe af den ene eller anden type, eksisterer der forskellige kriterier til et sådant anlæg dikteret af det givne geografiske område.

Det danske klima sætter høje krav til materialevalget i anlægget, da der i løbet af vinterhalvåret forekommer en høj temperaturvariation. En varmepumpe skal ligeledes kunne håndtere luftens høje saltindhold ved de danske kystnærhedszoner.

Der forefindes som nævnt flere forskellige typer varmepumper til indendørs brug ligesom til udendørs brug.
I en mindre størrelsesorden findes typer af luft/luft varmepumper, luft/vand varmepumper ligesom boligventilationsvarmepumper.

I en større størrelsesorden gælder det jordvarmeanlæg. Hvad angår vedligeholdelse af disse varmepumper, varierer kravene ligeledes herpå i forhold til størrelsen af det pågældende anlæg.

Hos Sonny VVS er vi vores kunder behjælpelige med alle aspekter, der gør sig gældende ved valget af den rette varmepumpe således, at vi kan tilbyde vores kunder en løsning, der, på optimal vis, imødekommer individuelle behov og kriterier.

Samtidig sørger vi for at alle lovkrav imødekommes i forhold til korrekte dimensioner, montering samt lovpligtige serviceeftersyn, hvilket sikrer vores kunder et driftssikkert varmepumpeanlæg med en levetid der gerne spænder over 15-20 år.

Vi leverer og monterer varmepumper overalt på Sjælland og Lolland Falster for såvel erhvervsvirksomheder og offentlige institutioner som for private.